De gemeenteraad heeft onlangs de begroting voor het jaar 2024 goedgekeurd. Een van de hoofdonderwerpen uit het coalitieakkoord was, naast voldoende woningen bouwen, investeren in onze voorzieningen. Er staat nu € 50 miljoen op de begroting van 2024-2027. Daar zitten scholen (met kinderopvangcentra) bij, forse riolerings-investeringen, investeringen in duurzaamheid enzovoort. Daar komt nog een bedrag van zo’n € 19,5 miljoen bij voor het Heemskerkse aandeel van een gezamenlijk zwembad met Beverwijk. Kortom, het coalitieakkoord wordt uitgevoerd. We houden Heemskerk mooi en goed. Alleen de uitgangssituatie van het coalitieakkoord is sterk veranderd. De prijzen rezen de pan uit, het inflatiespook deed zijn intrede. Is het dan verstandig om door te gaan met deze investeringen? Het antwoord op deze vraag is niet gemakkelijk te geven, maar ik probeer het. Investeringen zoals hierboven genoemd breng je voor meerdere jaren ten laste van je huishoudboekje. Voor heel lange tijd, vaak wel voor 30 jaar of langer. Alle gemeenten in Nederland zijn door het kabinetsbeleid geconfronteerd met een korting op hun inkomsten uit Den Haag van ongeveer € 3 miljard. Dat betekent voor Heemskerk dat de gemeente vanaf 2026 zo’n € 3 miljoen structureel minder ontvangt. Door dit bedrag en onder andere door de komende investeringen moet de gemeente een bedrag van zo’n € 6 miljoen besparen om het allemaal mogelijk te maken. Dit op een begroting van zo’n € 125 miljoen per jaar. Nu zult u denken, dat valt toch wel mee op zo’n groot bedrag. Ik begrijp dat, maar u moet weten dat zo’n 80% van alle gemeentelijke uitgaven nauwelijks beïnvloedbaar is. Uiteindelijk doet het college een voorstel aan de gemeenteraad met een mix van extra inkomsten en bezuinigingen. Het is echt een kwestie van keuzes maken, dat moeten we samen doen. Hoe, dat vertel ik u later!