HEEMSKERK – Onder de titel “Vrijwilligers? Daar kun je SOEP voor maken!” nodigt Steunpunt Vrijwilligers Heemskerk mensen uit die zich vrijwillig inzetten voor hun club of organisatie voor een informeel gesprek, vergezeld van een warme kom soep.