Vakbond FNV Staal en de Centrale Ondernemingsraad van Tata Steel zijn ontgoocheld over de plannen van Tata Steel om 800 banen uit IJmuiden te schrappen. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie. De ondernemingsraad spreekt van falend beleid en zegt dat de rekening hiervan bij het personeel komt te liggen. 

De vakbond is anderhalf uur voor het nieuws naar buiten kwam ingelicht door de directie van Tata Steel, vertelt Cihan Lacin, bestuurder bij FNV Metaal. “We zijn logischerwijs als vakbonden allemaal negatief verrast. Niet zo zeer verrast over de economische stand van het bedrijf, maar wel op het voornemen dat het bedrijf neemt.”

Lacin spreekt onder andere uit dat er nog te veel onduidelijk is na de aankondiging van de staalgigant. “We hebben nog niets waar we op kunnen reageren, behalve het voornemen.” Hij meldt wel dat er op korte termijn een ledenvergadering komt. 

‘Falend beleid’

De ondernemingsraad is even ontsteld, al komt het voor hen iets minder uit de lucht vallen. “De slechte performance van het bedrijf op dit moment is geen verrassing, maar de ondernemingsraad is wel verontwaardigd dat het bedrijf een deel van het personeel hiervan de rekening laat betalen”, aldus een eerste reactie vanuit Cinta Groos, voorzitter van de ondernemingsraad van Tata Steel. 

Groos verwijst daarnaast naar de cao, waarin een Werkgelegenheidspact is opgenomen. In dat pact staat onder meer dat er tot 2026 geen gedwongen ontslagen mogen vallen, en dat overtallig personeel eerst op een andere manier herverdeeld moet worden. 

Werkgelegenheidspact

Ook bij FNV leeft de angst dat Tata Steel met de keuze voor het massaontslag voorbij gaat aan dat Werkgelegenheidspact. “In principe zegt Tata Steel nu dat ze geen andere mogelijkheden zien die wel onder het pact zouden vallen, en dat er dan mogelijk wel gedwongen ontslagen zouden vallen. Dit zal de komende tijd zeker centraal staan in de gesprekken die ongetwijfeld nog gevoerd gaan worden over deze mededeling.” 

Het laatste is in ieder geval nog niet gezegd over deze mededeling. De vakbonden van Tata Steel hebben in het verleden getoond strijdvaardig te zijn als het gaat om het voorkomen van massaontslagen. De FNV laat nu ook weten dit niet zomaar over zijn kant te laten gaan, en in ieder geval niet tevreden te zijn over het ontbreken van een helder plan.