Het geheimzinnige zoemgeluid dat mensen in de IJmond uit de slaap houdt, wordt niet veroorzaakt door het nieuwe transformatorstation, zegt TenneT. Het stroombedrijf heeft de apparatuur gecheckt en in orde bevonden. Maar om alle twijfel weg te halen worden de in januari geplande metingen eerder uitgevoerd. 

Stroom van zee

Met zes mega-transformatoren wordt stroom die wordt opgewekt door windmolens op zee omgevormd tot een voltage dat bruikbaar is in het hoogspanningsnet. Op dit moment zijn twee van de zes trafo’s aangesloten. De andere volgen op termijn als ook de andere windmolenparken op de Noordzee in gebruik genomen worden. Vorige week ontstond er met name op socialmedia onrust over het zoemende geluid dat in een groot deel van de IJmond te horen was.  Maar: “Het is zo goed als zeker dat het geluid niet door ons station veroorzaakt wordt”, zegt Richard Koenders van Tennet. 

Protest

Tegen de komst van het transformatorstation is in het verleden veel verzet geweest. Met name de actiegroep ‘Ban de Brom’ was bang voor geluidsoverlast. Om overlast te voorkomen zijn bij de bouw van de transformatoren extra maatregelen genomen. Zo zijn de wanden en plafonds van de gebouwtjes waarin de trafo’s staan bekleed met geluidabsorberend materiaal. TenneT zegt er alles aan te doen om overlast te voorkomen en laat regelmatig metingen verrichten door een onafhankelijk bureau. De klachten waren aanleiding om in januari geplande metingen te vervroegen.

TenneT heeft laten weten in gesprek te gaan over aanvullende maatregelen als metingen uitwijzen dat het transformatorstation toch meer geluid maakt dan van tevoren is afgesproken.