IJMUIDEN – Tata Steel Nederland heeft Danieli en Tenova contracten gegund voor de basic engineering (de uitwerking van een conceptueel ontwerp in een basisontwerp waarin onder andere de capaciteit, procescondities en layout worden bepaald en vastgelegd) van een Direct Reduction Plant (DRP), een Electric Arc Furnace (EAF) die in IJmuiden komen te staan. Dit moet resulteren in een engineeringpakket dat de basis vormt voor de vergunningsaanvraag voor de eerste fase van Tata Steel’s Groen Staal-plan. Het streven is om voor het einde van dit jaar de benodigde vergunningen aan te vragen.