HEEMSKERK – Het college wil starters op de koopwoningmarkt een steuntje in de rug blijven geven. Ani Zalinyan, wethouder wonen: “Op dit moment is het bijna onmogelijk om als starter een betaalbare woning te vinden. Een starterslening kan in individuele gevallen net het verschil maken in het wel of niet mee kunnen bieden voor een woning.”