REGIO – De provincie Noord-Holland heeft bijna 5.5 miljoen euro subsidie verdeeld voor de restauratie van 53 rijksmonumenten. Dit jaar krijgen onder andere Museum Stoomgemaal Halfweg (Haarlemmermeer), Grote Kerk Oosthuizen (Edam-Volendam) maar ook de H. Agathakerk in Beverwijk een deel van het beschikbare budget. Met de subsidie wil de provincie het behoud van rijksmonumenten via restauratie stimuleren.