REGIO – De PvdA Noord-Holland roept op tot bredere aandacht voor gezondheidsverschillen binnen het leefomgevingsbeleid van de provincie. De discussie over dit onderwerp blijft in Noord-Holland namelijk vaak beperkt tot de industrie in de IJmond, terwijl bekend is dat de leefomgeving in het algemeen een grote invloed heeft op de levensverwachting van mensen. Vorige week publiceerde de Sociaal-Economische Raad hier nog een rapport over dat veel aandacht kreeg. De PvdA vindt de omvang van de verschillen onacceptabel en agendeert het onderwerp daarom in de Provinciale Staten.