HEEMSKERK – In de Perspectiefnota 2025-2028 is er in principe geen ruimte voor nieuw beleid. De financiële situatie van de gemeente is slechter geworden. Er was een begrotingsoverschot van 2,5 miljoen euro en dit is nu een tekort van bijna 2 miljoen euro. De raad bespreekt de Perspectiefnota op 20 juni 2024 in een raadsbrede commissie en aansluitend in de raadsvergadering op 9 juli 2024.