IJMOND – Onlangs stelde de minister van Economische Zaken en Klimaat 2 adviseurs aan om de Maatwerkafspraak Verduurzaming Tata Steel te beoordelen en ook mogelijke alternatieven te bekijken. Eén van de adviseurs is de voormalige D66 minister Hans Wijers. Wijers was ook adviseur rond 1999 en begeleidde als top adviseur toen de fusie tussen British Steel en de Hoogovens IJmuiden. De fusie mislukte totaal en kostte miljarden en de Hoogovens werd opgeslokt.