REGIO – In het coalitieakkoord ‘Verbindend vooruit!’ staat dat de provincie gaat werken aan een robuuste oplossing voor de overlast van de N203 bij Krommenie en Assendelft. De reden daarvoor is dat uitvoering van het in 2021 gemaakte landschapsplan voor de verbinding A8-A9 ruim 900 miljoen euro kost. Deze kosten zijn door alleen de provincie en de gemeenten onmogelijk op te brengen en een bijdrage van het Rijk is onzeker. Voor de robuuste oplossing onderzoekt de provincie varianten die eerder zijn afgevallen. Deze worden nu opnieuw bekeken, met de kennis en ervaringen van vandaag. Na een eerste toetsing zijn 2 varianten overgebleven voor verder onderzoek.