De plannen voor een asielzoekerscentrum in Santpoort-Zuid blijven de gemoederen in het dorp flink bezighouden. Onlangs richtte een groep van zo’n veertig inwoners een tweede actiegroep van het dorp op: ‘Het Andere Geluid van Santpoort-Zuid’. Zij staan niet onwelwillend tegen de komst van een AZC, maar willen in gesprek met de gemeente over de grootte.

De landelijke politiek steggelt al meer dan een jaar over de zogenaamde spreidingswet. Een maatregel die ervoor moet gaan zorgen dat de opvang van asielzoekers over (bijna) alle Nederlandse gemeenten wordt verdeeld. Het is nog onzeker dat de wet er komt: de Eerste Kamer moet er nog over stemmen. 

Twee locaties in Santpoort-Zuid 

Sommige gemeenten wachten deze uitslag niet af en starten alvast een procedure voor asielopvang. Zo ook de gemeente Velsen. Die zal rond de 250 asielzoekers moeten gaan opvangen. Dat gebeurt nu nog op het asielschip in Velsen-Noord, maar dat vertrekt eind volgend jaar.

Nu is de gemeente op zoek naar een nieuwe plek voor een asielzoekerscentrum. Ze is uitgekomen bij twee mogelijke locaties in Santpoort-Zuid: het sportpark De Elta en de Handgraaf (zie afbeelding), stukken land die nu nog een beschermde status hebben bij de provincie, waardoor er niet zomaar op gebouwd mag worden.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Eisen stellen 

Gideon Schipper is woordvoerder van de nieuw opgerichte inwonersgroep ‘Het Andere Geluid’. Hij zegt: “De buurt is heel goed zoals hij nu is. Dat hoeft voor mij niet te veranderen. Maar dat weegt absoluut niet op tegen de hulp die we hier kunnen en moeten bieden aan de mensen die dat nodig hebben.”

Hij is van mening dat er ‘best wat te eisen’ is, als het dorp als één van de eersten een opvang opzet. Schipper: “Denk hierbij aan: hoeveel mensen er worden opgevangen, in welke samenstelling. Hoe langer we wachten, hoe moeilijker dat wordt.”

De inwonersgroep is van mening dat de twee voorgestelde locaties prima zijn, hoewel er over de aantallen nog gepraat moet worden. Schipper: “Wij gaan ervan uit dat de gemeente integer en zorgvuldig handelt. Zij willen ruim 250 mensen in het dorp opvangen, wij willen ook kijken naar kleinschaligere opvang. Maar het gesprek gaan we aan vanuit vertrouwen.”

Juridische stappen 

‘Het Andere Geluid’ is al de tweede Santpoort-Zuidse inwonersgroep die zich verenigt voor een klein AZC in het dorp, na de Stichting Samen Santpoort-Zuid (SSSZ).

Ook die stichting wil in gesprek blijven met de gemeente, maar het vertrouwen in de goede communicatie is daar minder groot. In de laatste nieuwsbrief van de stichting staat: “Op de raadsvergadering van 19 oktober werd onze indruk bevestigd: als we niets doen komt er een AZC voor 300 personen in Santpoort-Zuid.”

En dus heeft SSSZ extra maatregelen genomen, zegt secretaris Boris Hendriksen: “We bekijken ook de juridische mogelijkheden, voor het uiterste geval.” Zo’n 200 inwoners uit het dorp hebben de stichting gesteund met een financiële bijdrage. 

SSSZ verwijt de gemeente onder meer een tunnelvisie bij het onderzoek naar geschikte locaties voor een asielzoekerscentrum. Een eigen onderzoek van de stichting, dat bijna afgerond is, moet dat straks aantonen en het gesprek met de gemeente weer openen. 

De stichting laat weten: “Wij zijn van mening dat er veel meer opties zijn, maar de gemeente op dit moment doet alsof dit niet zo is. We weten bijvoorbeeld dat het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en het Rode Kruis elders ook werken aan kleinschaligere opvang voor ongeveer 50 inwoners, zoals wij dat hier voor ons zien.”

Hendriksen benadrukt: “Laat een ding heel duidelijk zijn. Als we nu kunnen tekenen voor een AZC van zo een vijftig personen, dan tekenen we daarvoor. Ik meld mij dan persoonlijk aan als vrijwilliger om daar te helpen.”