Het is een gebeurtenis die veel Beverwijkers zich nog levendig herinneren: de kap van de monumentale iep op de kruising Velserweg en de Halve Maan. Voor veel Beverwijkers een treurige herinnering. Maar er is goed nieuws: na negen jaar worden deze week acht zorgvuldig opgekweekte nazaten van de beroemde boom teruggeplant in Beverwijk. De droom van gemeentelijk bomenman Ton Zuidervaart gaat hiermee in vervulling: “Van het vooruitzicht kan ik al dagen niet slapen”, zegt hij.

 

In 2015 werd besloten de geliefde reus te vellen om het kruispunt Velserweg, Halvemaan veiliger te maken. Het plan leidde op straat in Beverwijk tot woede en verontwaardiging en tot felle discussies in de raad. Een petitie met honderden handtekeningen om de boom te redden werd genegeerd.

Een van de leiders van de actie was de even zo legendarische Alex van Luijn, die mede hierdoor in de lokale politiek belandde.

De zaag

Ondanks veel weerstand koos de gemeenteraad naar eigen zeggen voor verkeersveiligheid en tegen de iep. Het besluit was onherroepelijk.

In de nacht van 11 op 12 maart 2015 ging de zaag in de stam en werd de boom neergehaald. Als doekje voor het bloeden werd besloten een deel van het hout te gebruiken om er beelden van te maken en die neer te zetten aan de andere kant van de stationsvijver. Ook werden er een aantal bankjes van gemaakt.

 

Stekken

Daarnaast werd besloten de iep te stekken, vertelt boombeheerder Ton Zuidervaart. “We wilden heel graag weten hoe gezond de boom was en hoe het zat met zijn resistentie tegen de iepenziekte”, aldus Zuidervaart. “In de buurt van het station stonden meer iepen en sommige bomen werden ziek.”

Zo kwam hij op het idee om nazaten van de boom terug te laten keren naar Beverwijk. Samen met iependeskundige Ronnie Nijboer werd besloten de iepenscheuten in het buitengebied van Groningen op te kweken tot levensvatbare bomen.

Negen jaar oud 

De nazaten van de oude iep zijn nu negen jaar oud en hebben een stamdikte van 20 tot 25 centimeter. “Dat is een formaat dat zeker levensvatbaar is”, zegt bomenman Zuidervaart. In totaal zijn er bij de kweker vijftig nazaten besteld.

Acht daarvan worden woensdag, op Boomplantdag teruggeplant door leerlingen van basisschool De Sleutelbloem. “Uiteindelijk krijgt iedere wijk van Beverwijk zijn eigen nazaat”, vervolgt hij. “Het is de bedoeling dat we er ieder jaar op 15 november een paar planten”.

Emoties

Zuidervaart vindt het begrijpelijk dat de herinnering aan de gekapte boom emoties oproept. “Zo’n sterke boom, die ergens honderd jaar staat, die alles getrotseerd heeft, dat vindt iedereen mooi”, zegt hij.

Het is nog niet duidelijk of er bij alle nazaten van de gekapte iep een bordje komt. “Ik vind dat niet praktisch”, zegt Zuidervaart. “Je moet er omheen maaien en het wordt gesloopt, je weet hoe dat gaat. Maar er zijn mensen die dat wel graag willen, we zijn er nog niet uit.”