IJMOND – Kinderen tot 12 jaar reizen vanaf 2024 gratis met de bus. De provincie Noord-Holland trekt hiervoor jaarlijks €125.000 extra uit. De regeling geldt in de gebieden waar de provincie opdrachtgever is voor het busvervoer: Noord-Holland Noord en Haarlem/IJmond. Voor de regio Gooi en Vechtstreek loopt sinds 2020 al een vergelijkbare regeling. De regeling start al op zaterdag 23 december, het begin van de kerstvakantie.