HEEMSKERK – De gemeente heeft 2023 financieel goed afgesloten met een overschot van 5 miljoen euro. Het college stelt aan de raad voor om het grootste deel van dit overschot in de spaarpot (de Algemene reserve) te storten. Het college wil 1,382 miljoen euro beschikbaar stellen om dit jaar uit te keren aan inwoners voor de energietoeslag. Dit staat in het jaarverslag en de jaarrekening 2023 van de gemeente. De raad behandelt deze onderwerpen in de raadsvergadering van 27 juni.