IJMOND – “Het woongenot in de regio IJmond is onveranderd hoog en verschilt niet van het landelijk gemiddelde. Inwoners wonen er met veel plezier en een grote groep overweegt niet om te verhuizen. Toch maken ze zich wel vaker dan gemiddeld zorgen over de rol van de leefomgeving voor de gezondheid. Inwoners zijn bekend met de aanpak van de negatieve effecten van Tata Steel, maar ze zijn er niet erg tevreden over. Over Tata Steel verandert de opinie langzaamaan: Waar in 2021 Tata als grootste oorzaak van gezondheidsproblemen in de regio werd gezien, zijn inwoners daar nu – ondanks gepubliceerde rapporten – meer verdeeld over. Ook lijken inwoners meer tevreden over de afhandeling van klachten door Tata, dan door de eigen gemeente.”