De Vitale Huiskamer is het nieuwste initiatief om de problemen in Oosterwijk aan te pakken. De wijk wordt al jaren geteisterd door criminaliteit, drugs en vandalisme. De  huiskamer is bedoeld als ontmoetingsplek voor bewoners en instanties, zoals in bovenstaande video is te zien. Opvallend is dat de ruimte vlak naast buurthuis De Stut staat, waar ze niet zitten te wachten op een extra ontmoetingsplek.

Het probleem van Oosterwijk: criminaliteit, drugs en vandalisme

De wijk Oosterwijk heeft veel te kampen met jongeren die overlast veroorzaken. Er is veel vandalisme, criminaliteit en drugsoverlast. De bewoners trekken al jaren aan de bel. Onlangs presenteerde de gemeenten Beverwijk en Heemskerk een plan van aanpak om de problemen te lijf te gaan. De ontmoetingsplek Vitale Huiskamer is een van de maatregelen.

Wat is de Vitale Huiskamer?

Volgens de gemeente Heemskerk moet de Vitale Huiskamer een “warme en gastvrije omgeving worden waar iedereen zich op z’n gemak kan voelen.” Gehoopt wordt dat het een ontmoetingsplek kan zijn waar mensen van verschillende leeftijden en culturen elkaar kunnen leren kennen. Het is de bedoeling dat de instanties er activiteiten gaan organiseren om dit te bevorderen. In de video zie je hoe de kamer eruit ziet.

Wat vinden ze bij buurtcentrum De Stut?

Opvallend is dat het initiatief pal naast een vergelijkbare plek ligt: ontmoetingscentrum De Stut. In dezelfde straat zijn vier zalen, tientallen vrijwilligers en ontelbare bezoekers dagelijks in de weer om een gezellige tijd te hebben. “Onze deur staat altijd open,” aldus coördinator Paula Walstra.

Bezoekers van De Stut staan niet te springen om een extra plek. Meerdere bezoekers geven aan dat de Vitale Huiskamer niet veel toevoegt en De Stut zou al voorzien in sociale activiteiten en hulp bieden bij maatschappelijke problemen in de wijk.

De reactie van de Vitale Huiskamer

De Vitale Huiskamer werkt naar eigen zeggen anders dan het ontmoetingscentrum in dezelfde straat. De ruimte is alleen open als betrokken partners als Stichting Welzijn Beverwijk de ruimte reserveren en een activiteit organiseren. “Het Rode Kruis Ziekenhuis bijvoorbeeld. Die is niet verbonden aan De Stut, maar gaat wel bij ons thema-avonden organiseren,” zegt een medewerker van de Vitale Huiskamer.

NH heeft aan de gemeente Heemskerk gevraagd wat De Vitale Huiskamer toevoegt naast het levendige ontmoetingscentrum De Stut, notabene in dezelfde straat? “De wijken Zuidbroek en Oosterwijk hebben behoefte aan veel plekken waar het mogelijk is om contact te maken tussen de verschillende bewoners. De Vitale Huiskamer is daar een mooie aanvulling op. Vanuit de insteek sport en vitaliteit hopen we dat veel inwoners van de wijk elkaar hier kunnen vinden,” aldus de gemeente Heemskerk.

Heemskerk en Beverwijk mikken met het initiatief uiteindelijk op meer verbinding in de probleemwijk door het houden van ’thema-avonden, gezamenlijke maaltijden, creatieve workshops en sportactiviteiten. De maatschappelijke partners bieden activiteiten om de leefbaarheid te verbeteren’.