Als je erop gaat letten zie je ze ineens overal: eerste stenen van gebouwen. Meestal met een datum van lang geleden en een naam die niemand meer iets zegt. De Historische Kring Velsen wil daar verandering in brengen en is een onderzoek naar ‘eerste stenen’ gestart en roept burgers op eraan mee te doen.

Tekst gaat verder onder de video:

Op de stenen staat altijd een naam en een datum. De datum van het moment dat de eerste steen gelegd werd en de naam van degene die hem legde. Vaak zit er achter zo’n eerste steen een verhaal. En zo’n verhaal kan een nieuw licht werpen op de geschiedenis van het gebouw en op de geschiedenis van Velsen.

De Historische Kring Velsen wil die verhalen achter ‘eerste stenen’ boven water krijgen en roept iedereen op te helpen door ze aan te melden, liefst met een foto en zoveel mogelijk informatie.

Archief onderzoek

Het moeten er duizenden zijn, eerste stenen van gebouwen in Velsen, maar het precieze aantal is onbekend, vertelt Hanny Tibboel van de Historische Kring Velsen. Hanny trekt het project namens de Historische Kring. Ze heeft nu een stuk of vijfenzestig ‘eerste stenen’ in het vizier, maar dat moeten er veel meer worden.

“Het is een ontzettend leuk stukje verborgen geschiedenis omdat de informatie op de steen vaak leidt tot ontzettend leuke verhalen”, vertelt Hanny. “Ik zit gewoon met een glimlach op mijn gezicht achter de computer als ik in archieven duik om allerlei gekke dingen te vinden.”

Geschiedenis ligt op straat

Dat de geschiedenis op straat ligt laat Hanny zien als door haar buurt wandelen en we bij een monumentaal gebouw stoppen aan de Rembrandtlaan. De eerste steen van dit opvallende gebouw werd gelegd in 1951 door Abraham Wassenaar. Via deze steen kwam Hanny van alles te weten over de geschiedenis van het karakteristieke pand. Het gebouw werd neergezet als gemeenschapshuis bij de kerk een stukje verderop in de straat.

Maar toen Hanny in de archieven dook was ze verbaasd over wat ze tegenkwam: “Er zijn waarschijnlijk weinig gebouwen in Velsen die zoveel verschillende functies hebben gehad”, vertelt ze enthousiast.

Tegenwoordig wordt erin gewoond. Maar in vroeger tijden werden er gymnastiekwedstrijden en theatervoorstellingen gehouden. Het bood onderdak aan een tandartspraktijk en een tweedehandswinkel en er werd zelfs vergaderd over de invulling van vlaggetjesdag, blijkt uit archiefonderzoek naar aanleiding van de ‘eerste steen’.

Tekst gaat door onder de foto 

Het doel van de Historische Kring Velsen is om foto’s van ‘eerste stenen’ en de verhalen erachter te verzamelen en te publiceren in een boek. En u kunt zelf meedoen. Als u informatie heeft over een ‘eerste steen’ in Velsen, stuur die dan naar de Historische Kring Velsen via mailadres webmaster@historischekringvelsen.nl ,liefst met een foto.