REGIO – Afgelopen week werd er een belangrijk debat gevoerd in de Tweede Kamer over de toekomst van Tata Steel Nederland. Alle woordvoerders van de politieke partijen zijn het er over eens dat de overheid subsidie verstrekt aan staalfabrikant Tata Steel om te verduurzamen. Dat zal gaan via een maatwerkafspraak. Partijen willen wel harde voorwaarden stellen. De minister van Economische Zaken en Klimaat vroeg aan de Tweede Kamer om een ‘mandaat’ en geen ‘dictaat’. ‘Er moet ruimte zijn om te blijven onderhandelen,’ stelde de minister aan de Tweede Kamer. De Kamerleden bleken tijdens het debat wel ‘makke schapen’.