REGIO – Het broedseizoen is weer aangebroken. De lente is misschien wel de meest bijzondere periode van het jaar. Maar ook de meest kwetsbare. Tijdens deze maanden worden er partners gezocht, eieren uitgebroed, en talloze dieren geboren. De lentemaanden zijn een cruciale periode waarin het van groot belang is om de natuur haar rust te gunnen. Erwin Schellinger is boswachter in de weidevogelgebieden van Landschap Noord-Holland: “Elk jaar kijk ik hoopvol uit naar het broedsucces van kwetsbare weidevogels.”