HEEMSKERK – Op 30 mei 2024 heeft de gemeenteraad het Programma Energietransitie vastgesteld. Een absolute mijlpaal: “De energietransitie is misschien wel een van de grootste opgaven van onze generatie”, beschrijft wethouder Piet Burgering. In het programma is uitgewerkt welke stappen we tussen nu en 2030 ondernemen om CO2 te reduceren. Dat doen we samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de regio.