HEEMSKERK – De gemeente Heemskerk en Woonopmaat werken sinds 2009 samen aan acht projectlocaties in een grondexploitatiemaatschappij. Inmiddels zijn de projecten aan de locaties Jan Ligthartstraat, Beethovenstraat, Westerweelstraat, Pieter Breughelstraat, Duitslandlaan, Carel van Manderstraat, Jan van Polanenstraat en Simon van Haerlemstraat afgerond. In totaal zijn 323 koop- en huurwoningen gerealiseerd. Wethouder Ani Zalinyan: “Als gemeente zijn we trots op het resultaat van deze samenwerking. Samen met Woonopmaat hebben we betaalbare woningen toegevoegd aan de woningvoorraad en de leefbaarheid in wijken verbeterd.”