REGIO – Volgende week is het Nationale Vogelweek en daarom organiseert vogelwerkgroep Midden-Kennemerland excursies voor jong en oud.