VELSEN/WIJK AAN ZEE – Tussen het werkterrein in het Beeldenpark Een Zee van Staal en het transformatorstation van TenneT in Wijk aan Zee zijn de elektriciteitskabels van TenneT ondergronds ingetrokken. Deze kabels worden straks achter de duinen gekoppeld aan de elektriciteitskabels waarmee de netbeheerder in 2026 de duurzame stroom van het windpark Hollandse Kust (west Beta) op zee aan land brengt.