De nieuwe regering gaat helaas de spreidingswet voor asielzoekers weer schrappen. Dat betekent dat Ter Apel weer de klos is. Ze kunnen het niet aan, wat resulteert in soms mensonterende omstandigheden. De indiener van deze wet, de VVD, trekt nu de stekker er weer uit. Alles om maar tegemoet te komen aan de wensen van de Nederlandse Trump.