Een van de belangrijkste opgaven in Nederland en in Heemskerk is om voldoende huizen te bouwen. Want een goed dak boven je hoofd is noodzakelijk voor iedereen en de woningnood heeft een negatief effect op het leven van vele mensen. In Heemskerk werken we hard aan die woningbouwopgave. Maar deze opgave vraagt veel tijd en inspanning. Want iedereen is doordrongen van de noodzaak om te bouwen, maar niet iedereen is altijd enthousiast over de plekken waar we willen bouwen.