In december vorig jaar werd ik beëdigd als burgemeester van Heemskerk. Vanaf dag één werd mij van alle kanten verteld: de kermis, in september, dat moet je zien. Je gelooft het niet wanneer je het niet hebt meegemaakt. De kermis en harddraverij zijn inmiddels achter de rug. En inderdaad. Wat een evenement. En wat een volk! Drie dagen feest. En dat alles vrijwel zonder noemenswaardige wanklank. Voor Heemskerkers is een succesvolle feestweek misschien een vanzelfsprekendheid, maar dat is het natuurlijk niet. Daarom is het goed in een column als deze even stil te staan bij alles wat daarvoor nodig is. Te beginnen bij de Heemskerkse horeca-ondernemers. Al in een vroeg stadium is er door de gemeente met hen overleg gevoerd over het in goede banen leiden van de te verwachten mensenmassa. Over, onder anderen, muziek en geluidsniveau, toiletten en afval en over de toegang voor hulpdiensten. En, voor het eerst, zijn dit jaar afspraken gemaakt over het hergebruik van drinkbekers. Dat laatste heeft vooral op social media al de nodige aandacht gekregen. Hoe dan ook: op deze manier is er veel minder plastic in het milieu terecht gekomen én was de schoonmaak na afloop veel gemakkelijker en goedkoper.