HEEMSKERK – CDA-Heemskerk vraagt aandacht voor de huisvestingswet, die op 12 december in de Eerste Kamer is aangenomen. Hierin wordt de mogelijkheid geboden om meer huur- en koopwoningen toe te wijzen aan de eigen inwoners.