HEEMSKERK – Op zaterdagavond 14 oktober 2023 heeft burgemeester Alexander Luijten, in het bijzijn van beide ploegchefs van de post Heemskerk en clustermanager Bas van der Meij de in 2023 behaalde brandweerdiploma’s of brandweercertificaten uitgereikt aan brandweermensen. Ook ontvingen een aantal jubilerende brandweermensen medailles en oorkondes voor de door hen bewezen diensten.