HEEMSKERK – In maart informeerde Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) namens gemeente Heemskerk inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over het Actieplan Geluid Wegverkeer. Dit gaat over het verminderen van geluidsoverlast door wegverkeer. Inmiddels ligt het Actieplan ter inzage. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen hier hun reactie op geven.