HEEMSKERK – De gemeente gaat aanvullend onderzoek laten doen op het terrein van kasteel Oud Haerlem. Vanaf mei start het bureau Saricon met geofysisch veldonderzoek op en rondom het terrein van het kasteel. In 2020 is er al veldonderzoek gedaan. Dit is aanvullend onderzoek om het hele rijksmonument en het terrein daaromheen in kaart te brengen. Met alle informatie over het terrein wordt er in 2025 onderzocht wat er mogelijk is om de geschiedenis van het kasteel zichtbaar en beleefbaar te maken.