DEN HAAG (ANP) – De druk op de ziekenhuizen door het coronavirus wordt iets minder. Het totale aantal opgenomen patiënten is donderdag gedaald tot onder de achthonderd, voor het eerst in bijna drie weken. Binnen een week tijd zijn zeventig bedden vrijgekomen. Of er een verband is met de kerstdagen en de jaarwisseling, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) niet.