HEEMSKERK – De gemeente verstuurt vanaf woensdag 22 februari 2024 de WOZ-beschikkingen en de aanslagen gemeentelijke heffingen. De gemeente is wettelijk verplicht om binnen acht weken na het begin van het kalenderjaar de WOZ-beschikking vast te stellen.