HEEMSKERK – Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de realisatie van 100 flexwoningen op Tolhek voor dertig jaar en om budget beschikbaar te stellen voor de kosten die voor rekening van de gemeente komen. Wethouder Zalinyan: “De wooncrisis raakt op dit moment veel mensen. Deze flexwoningen kunnen er snel staan en mensen voor de komende dertig jaar onderdak bieden.”